Et lille rids af Mette Lise Rössings virke

Billedvæver Mette Lise Rössing har lavet mange store opgaver. Hun har vævet 5 store billedtæpper til rådhuset i Nuuk, Grønland, hvor ialt 13 billedtæpper tegnet af Hans Lynge og udført af 5 vævere, udsmykker byrådssalen. Tæppeserien er den næststørste tekstile udsmykning i Danmark. Hun indgik desuden i arbejdet med udførelsen af den billedvævede udsmykning af Stortinget i Oslo.

Kunstneren har sammen med sin mand, Ullrich Rössing udført opgaver med tekstiler til en lang række kirker i Danmark. Som helt unge var de med til at etablere Lejre Forsøgscenter – nu kendt som Sagnlandet Lejre.

Mette Lise Rössings værker er fyldt med inspirationer som sten, muslingeskaller, etniske tekstiler og skitser, hvis strukturer og farver udforskes. I det hele taget har kunstneren haft en lang, spændende og mangfoldig karriere. Hun blev uddannet som billed- og skaftevæver i Oslo i 1965.

Fra 1994 til 2003 var Mette Lise Rössing forstander på Skals Håndarbejdsskole (i dag ”Skals -Højskolen for design og håndarbejde”), som det lykkedes at drive videre trods nedskæringer og ændringer ved blandt andet at oprette korte kurser og inddrage byen i kulturelle arrangementer. Hun var fra 2005 i 10 år formand for Dansk Tekstillaug.

Mette Lise Rössing er desuden primus motor i gruppen ”Trådens gang - før og nu”, som blandt andet har flere medlemmer, hvor billedkunstner og håndværker arbejder sammen.

I 2013 udgav Mette Lise Rössing fagbogen ”Trådens gang i billedvæv” / ”The thread´s course in tapestry”. Der er indtil videre solgt over 1.000 eksemplarer af denne bog i fortrinsvis engelsksprogede lande.