Bestyrelsen i KUNST & DESIGN Købmandsgården f.m.b.a.

Pr. 13. marts 2020

Formand

Metha Molsted

 

Øvrige medlemmer

Finn Molsted

Anna Lisa Larsen

Inge Nerup

Bente Kasch

 

Suppleanter

Gitte Gjedsted

Lene Freil